LASTAVICE

Uključivanje osoba s teškoćama u zajednicu

Usluge Udruge su namijenjene osobama s intelektualnim teškoćama, djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s teškoćama u razvoju, u učenju i s poremećajima u ponašanju, te osobama s invaliditetom i drugim psihosocijalnim teškoćama.

TKO SMO MI?

O NAMA

PROGRAMI I PROJEKTI

Neve Charity programs provide support in some of the poorest and most underprivileged regions.

O NAMA

For over years, Neve Charity has been working to abolish poverty and illiteracy from all people, advocate for good.

naši sponzori

Whether you contribute financially or as advocate for good, you make a real difference or you lorem.

Što radimo?

organizirano stanovanje

Osobe s teškoćama vrlo često od najranije dobi bivaju odvojena od obitelji, isključena iz lokalne zajednice i otuđena od društva … više

poludnevni boravak

Osobe s intelektualnim teškoćama koje žive u zajednici imaju potrebu da osmišljeno i kvalitetno provode svoje vrijeme, te da imaju mogućnost izbora aktivnosti … više

Socioterapijski klub

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu i razviti izvaninstitucijske socijalne usluge kako bi se poboljšalo funkcioniranje bolesnika poslije ili za vrijeme liječenja i ojačale niihove sposobnosti socijalne i radne prilagodbe.  više

Socioterapijski klub

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu i razviti izvaninstitucijske socijalne usluge kako bi se poboljšalo funkcioniranje bolesnika poslije ili za vrijeme liječenja i ojačale niihove sposobnosti socijalne i radne prilagodbe. 

Osobe sa psihičkim poremećajima su u nepovoljnom položaju u odnosu na druge ljude jer se s bore sa simptomima bolesti, ali i s predrasudama i diskriminacijom. Kao rezultat toga javljaju se teškoće u ostvarivanju kvalitetnog života, primarno u socijalnoj interakciji.

Svaka rehabilitacija bi se trebala sastojati od psihofarmakoterapije, psihoterapije i socioterapije. Socioterapija je skupina različitih terapijskih aktivnosti kojima je cilj maksimalna resocijalizacija i reintegracija duševnih bolesnika u njihovu užu i širu zajednicu; ona je dio rehabilitacije u kojoj u terapijske svrhe koristimo dimenzije grupe. 

UKLJUČITE SE

KAKO MOGU POMOĆI?

SPONZORI I DONATORI

PRIJATELJI I SURADNICI

PRIDRUŽITE SE

PROJEKTI I PROGRAMI

Izvaninstitucionalna skrb – modeli prevencije institucije

Cilj programa je bio razvoj prioritetnih izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja korisnika. više

Senzorna integracija i radna terapija

Cilj projekta je da se kroz tretmane koji uključuju radnu terapiju, senzornu stimulaciju i motoričke aktivnosti, omogući upravljanje senzornim unosom, posebno onim iz vestibularnog sustava, mišića, zglobova i kože na takav način da dijete spontano stvara adaptivne reakcije koje integriraju te osjete. više

Samozastupanje

Samozastupanje kao socijalnu vještinu, točnije kao skup socijalnih vještina osobe s intelektualnim teškoćama najčešće ne posjeduju. više

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Cilj projekta je bio poticanje gospodarske i socijalne kohezije, odnosno povezivanja javnog i privatnog sektora i organizacija civilnog društva radi ostvarenja bolje profesionalne integracije u redovnu radnu sredinu osoba s posebnim potrebama … više

Zapošljavanje uz podršku-ZUP

Cilj programa je bio ostvariti radnu i socijalnu integraciju osoba s intelektualnim teškoćama i interakciju osoba bez teškoća u redovnim uvjetima. više