Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ pokrenula je 15. lipnja 2015. akciju „Odčepi za ulaznicu“ i priključila se kampanji Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL) „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“. Udruga će za čepove dobiti novac kojim će kupiti lijekove koji se ne nalaze na listi HZZO-a, a prijeko su potrebni oboljelim ljudima u ovoj skupini. Udruga za inkluziju Lastavice pridružili  se navedenoj akciji  u kojoj je NP Krka za svaki kilogram sakupljenih čepova poklonila dvije besplatne ulaznice za Park. Zahvaljujući navedenom 25. rujna 2016. svi članovi udruge su sudjelovali na izletu u navedenom nacionalnom parku.