O nama

Udruga za inkluziju «Lastavice» Split je udruga građana i pravnih osoba koja djeluju s ciljem promidžbe kvalitete življenja, samostalnog stanovanja i osamostaljenja osoba s intelektualnim teškoćama, te djece i mladeži bez roditeljske skrbi. Osnovna djelatnost Udruge je skrb i organizirano uključivanje ovih osoba u redovne uvjete života, u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima, te pružanje skrbi izvan vlastite obitelji. Udruga djeluje od 2000. godine na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Vizija djelovanja Udruge je društvo u kojem će osobe s intelektualnim teškoćama i djeca bez adekvatne roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom biti prihvaćane kao ravnopravne u svim segmentima društvenog života, unutar kojeg će se poštivati njihova različitost. Smatramo da ove osobe predstavljaju jednako vrijedne članove društvene zajednice, te da svim ljudima bez obzira na prirodu i stupanj bazičnih teškoća treba pružiti priliku i podršku za život u zajednici. Njihovom inkluzijom u prirodnu društvenu okolinu izbjegava se institucionalizacija, kao do sada najčešći oblik njihove skrbi.

U svom radu udruga polazi od načela poštivanja ljudskih prava osoba s intelektualnim teškoćama, uz njihovo aktivno uključivanje u sve sadržaje života u zajednici. Pokret za civilna prava ističe da sva ljudska bića treba gledati kao individue s njihovim vlastitim pravima, te nastoji izjednačiti prava osoba s intelektualnim teškoćama s pravima svih ljudi, odnosno ostvariti njihovu zakonsku ravnopravnost na svim područjima života. Da bi ta načela zaista zaživjela u praksi neophodna su udružena nastojanja samih osoba s intelektualnim teškoćama, njihovih obitelji, stručnih službi podrške i drugih članova zajednice

Usluge Udruge su namijenjene osobama s intelektualnim teškoćama i djeci i mladeži bez adekvatne roditeljske skrbi koji koriste uslugu organiziranog stanovanja, te djeci i osobama s teškoćama iz obitelji koje koriste neku od socijalnih usluga.

Osnovne programske i projektne aktivnosti Udruge su:
– deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije
– organizirano stanovanje
– osposobljavanje korisnika za samostalno obavljanje svakodnevnih aktivnosti (briga o sebi, obavljanje kućnih poslova, raspolaganje novcem…)
– psihosocijalna podrška
– poludnevni boravak
– sportsko-rekreativne aktivnosti
– rana intervencija (senzomotorna i radna terapija).

Financijski izvještaj 2016.

Financijski izvještaj 2018

Financijski izvještaj 2019

Financijski izvještaj 2020