Organizirano stanovanje

Osobe s teškoćama vrlo često od najranije dobi bivaju odvojena od obitelji, isključena iz lokalne zajednice i otuđena od društva. Mnoga istraživanja govore da su osobe s intelektualnim teškoćama jedna od socijalno najisključenijih društvenih grupa i da postoje snažne barijere pri pokušajima njihova uključivanja u zajednicu. Organizirano stanovanje uz podršku predstavlja put kojim osobe s teškoćama ostvaruju svoje temeljno pravo na život u zajednici.

Korisnici žive u stambenim zajednicama od 2 do 4 osobe, ovisno o željama korisnika i procijeni osoblja. Stambene zajednice su organizirane u unajmljenim stanovima, te u stanovima u vlasništvu udruge ili korisnika. Svakom korisniku se pruža podrška u sljedećim područjima: briga o higijeni, zdravlju i sigurnosti, aktivnosti u kućanstvu i zajednici (kuhanje, upravljanje novcem, korištenje prijevoza, interakcija…), organizacija slobodnog vremena, radno-okupacione aktivnosti. Ovisno o potrebama korisnika podrška može biti povremena, intenzivna ili sveobuhvatna.

Troškove usluge snosi Ministarstvo socijalne politike i mladih temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb, odnosno korisnik ili obitelj korisnika temeljem Ugovora o međusobnim odnosima.