Poludnevni boravak

Osobe s intelektualnim teškoćama koje žive u zajednici imaju potrebu da osmišljeno i kvalitetno provode svoje vrijeme, te da imaju mogućnost izbora aktivnosti. Osim strukturiranog slobodnog vremena i ostvarivanja socijalnih odnosa s drugima, važno je i uključivanje u aktivnosti koje predstavljaju pripremu za zapošljavanje. Često mladi s intelektualnim teškoćama, koji pripadaju skupini jedne od najteže zapošljivih skupina osoba s invaliditetom, ne posjeduju dovoljno razvijene radne i socijalne vještine koje su im potrebne na potencijalnim radnim mjestima. Osim što poludnevni boravak s konkretnim radno-socijalnim situacijama i aktivnostima predstavlja svojevrstan prijelaz prema zapošljavanju na otvorenom tržištu rada, također omogućava korisnicima razvoj znanja i vještina u svrhu bolje integracije u zajednicu.

Usluga poludnevnog boravka pruža se svakim radnim danom od 09:00 -15:00, u prostoru udruge. Poludnevni boravak sastoji se od niza aktivnosti u kojima korisnici sudjeluju prema rasporedu.

U sklopu poludnevnog boravka organizirane su sljedeće aktivnosti:
a)kreativne radionice
b)radionice samozastupanja
c) radionice domaćinstva
d) edukacijske radionice – održavat će se jednom tjedno po 90 minuta (utorak)
e)psihološka i defektološka pomoć
f)sportsko – rekreativne aktivnosti

Uslugu financira Ministarstvo socijalne politike i mladih temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb.

Kreativne radionice

U kreativnim radionicama kroz rad u različitim tehnikama i s različitim materijalima korisnici osim provođenja slobodnog vremena na kreativan način, imaju priliku usvojiti nova znanja i savladati različite vještine.

Ciljevi rada u radionicama su slijedeći:

-poboljšanje motorike
-poboljšanje koncentracije i pažnje
-poboljšanje vizualno-logičkog zaključivanja
-razvijanje likovnog izražavanja
-razvijanje osjećaja korisnosti zbog rezultata (kreativnih proizvoda)
-integracija u radnu grupu (socijalni kontaktu)
-usvajanje radnih navika
-prihvaćanje pravila ponašanja
-strukturiranje slobodnog vremena.

Radionice se održavaju svakog radnog dana od 09:00 do 13:00 u radioničkom prostoru udruge. U radionicama korisnici izrađuju slike (riža, kolaž), rade u glini (kutijice, magneti, suveniri), recikliraju (papir mache, glina), kroje (torbe), izrađuju prigodni asortiman (Božić, Uskrs, Valentinovo), rade mozaike. Radovi korisnika izlažu se na prodajnim izložbama udruge ili drugih organizacija (udruge, domovi).