U sklopu Poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ odobrena je dodjela bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Socioterapijski klub“. Navedeni projekt provodi se u partnerstvu s Gradom Solinom u razdoblju od 16.12.2021. do 16.12.2023. (24 mjeseca). Ukupna vrijednost projekta je 1.072.661,11 kuna, a bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).