Senzorna integracija i radna terapija

Projekt „Senzorna integracija“, počeo se provoditi u 2013. godini i financirao ga je Grad Split. Cilj projekta je da se kroz tretmane koji uključuju radnu terapiju, senzornu stimulaciju i motoričke aktivnosti, omogući upravljanje senzornim unosom, posebno onim iz vestibularnog sustava, mišića, zglobova i kože na takav način da dijete spontano stvara adaptivne reakcije koje integriraju te osjete.

Radni terapeut/pedagog senzorne integracije na osnovu razgovora s roditeljima, dokumentacije o djetetu i opservacije djeteta procjenjuje efikasnost djetetove senzorne obrade središnjeg živčanog sustava, te određuje terapijski individualni plan kako bi se ostvario željeni cilj.

Kroz terapiju se organizira senzorni unos što omogućava mozgu stvaranje svrhovite reakcije tijela, dobre percepcije, osjećaja i mišljenja; terapeut se namjerno trudi da terapija što više liči na igru kako bi dijete bilo motivirano za rad. Problem senzorne dezintegracije koji je u ranom djetinjstvu „sporedan“, može postati glavni hendikep kada dijete krene u školu budući da su čitanje, pisanje i matematika krajnje složeni procesi koji se mogu razviti samo na temeljima dobre senzorne integracije.

U sklopu provedbe projekta opremljen je praktičan interaktivan prostor različitom opremom za vestibularnu, proprioceptivnu, taktilnu, auditivnu, vizuelnu i olfaktornu stimulaciju.