Socioterapijski klub Split pruža besplatnu uslugu socioterapije osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja i članovima njihovih obitelji. Uslugu čine skup tehnika koje pomažu osobama s poteškoćama postići resocijalizaciju i potpunu integraciju u društvo, budući da su te iste osobe izrazito izložene stigmatizaciji. Čine ju tehnike kao što su terapijska zajednica, grupna socioterapija, radna terapija, učenje socijalnih vještina i rekreacija. Sami cilj je priprema korisnika za povratak u zajednicu te učenje načina kako prihvatiti pritisak sredine u kojoj žive i djeluju. Tijekom socioterapijskih sastanaka korisnici prihvaćaju vlastitu mentalnu poteškoću te prepoznaju njene rane simptome što rezultira pravovremenim traženjem pomoći. Kroz aktivnosti Socioterapijskog kluba uz pomoć multidisciplinarnog tima, korisnici se potiču na osnaživanje vlastitih očuvanih sposobnosti i na poboljšanje vlastite slike o sebi. U klub se mogu uključiti osobe mlađe 25 godina, starije od 54 godine, osobe s invaliditetom te članovi obitelji s područja Urbane aglomeracije Split. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati broj 0914575906 ili e-mail adresu: socioterapijskiklub@gmail.com