Socioterapijski klub

 

 

Projektom će se odgovorit na potrebu za organiziranjem sustava koji će kroz različite terapijske aktivnosti omogućiti optimalnu rehabilitaciju, resocijalizaciju i reintegraciju osoba s psihičkim teškoćama na području Urbane aglomeracije Split. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu i razviti izvaninstitucijske socijalne usluge kako bi se poboljšalo funkcioniranje bolesnika poslije ili za vrijeme liječenja i ojačale niihove sposobnosti socijalne i radne prilagodbe. Kroz projekt će se i pružiti podršku članovima obitelji korisnika, te povećati kapaciteti stručnjaka koji sudjeluju u provedbi projekta.

Poziv: „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“
Kodni broj: UP.02.2.2.15.0089
Partner: Grad Solin
Ukupna vrijednost projekta: 1.072.661,11 kuna
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.072.661,11kuna
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)
Razdoblje provedbe projekta: 16.12.2021.– 16.12.2023. (24 mjeseca)
Mrežne stranice za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Detaljno o projektu

Osobe sa psihičkim poremećajima su u nepovoljnom položaju u odnosu na druge ljude jer se s bore sa simptomima bolesti, ali i s predrasudama i diskriminacijom. Kao rezultat toga javljaju se teškoće u ostvarivanju kvalitetnog života, primarno u socijalnoj interakciji. Svaka rehabilitacija bi se trebala sastojati od psihofarmakoterapije, psihoterapije i socioterapije. Socioterapija je skupina različitih terapijskih aktivnosti kojima je cilj maksimalna resocijalizacija i reintegracija duševnih bolesnika u njihovu užu i širu zajednicu; ona je dio rehabilitacije u kojoj u terapijske svrhe koristimo dimenzije grupe. Socioterapijski postupci su različiti, no svi imaju zajednički cilj: poboljšati funkcioniranje bolesnika i ojačati njegove sposobnosti socijalne prilagodbe. Konačni cilj socioterapije i cjelokupne rehabilitacije je resocijalizacija i reintegracija osoba s mentalnim teškoćama u zajednicu. Polazišna točka adekvatnog razumijevanja rehabilitacije je u tome da se rehabilitacija odnosi na osobu u kontekstu njezine specifične okoline i provodi se u odnosu na realne životne situacije. Socioterapija je dio rehabilitacije u kojoj u terapijske svrhe koristimo dimenzije grupe.

Socioterapijski klub je besplatna izvaninstitucijska socijalna usluga utemeljena s ciljem da pruži organiziranu stručnu podršku osobama sa psihičkim teškoćama, a koje imaju teškoća u socijalnom funkcioniranju i prilagodbi redovnim životnim uvjetima, kako bi se optimalno razvile njihove emocionalne, socijalne i intelektualne vještine koje su im potrebne za život i rad u zajednici.

Projekt je namjenjen odraslim osobama s područja Urbane aglomeracije Split koji imaju poteškoće mentalnog zdravlja, kao i članovima njihovih obitelji. Multidisciplinarni tim kojeg čine sociolog, psiholog, savjetovatelj, radni terapeut, kineziterapeut, likovni terapeut i pravnik provodit će sljedeće aktivnosti:
– Grupna terapija
– Fokus grupe
– Individualno savjetovanje
– Psihodrama
– Autogeni trening
– Radna terapija
– Kineziterapija
– Likovna terapija
– Čitalački klub
– Kulturno društvene aktivnosti
– Sportsko-rekreativne aktivnosti
– Savjetovalište o pravima osoba sa psihičkim teškoćama.
– Kulturno društvene aktivnosti
– Sportsko-rekreativne aktivnosti
– Savjetovalište o pravima osoba sa psihičkim teškoćama.

Kako do nas?
– potražite nas na adresi Vukovarska 109b
– nazovite nas na 091 467 59 06
– pišite nam na info@lastavice.hr