Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Projekt „Zapošljavanje osoba s invaliditetom“ provodio se od 2007. do 2009. godine, a financiran je od strane Europske unije, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Grada Splita. Projekt se provodio u partnerstvu s Gradom Splitom, te u suradnji s HZZ-om i institucijama i udrugama osoba s invaliditetom. Cilj projekta je bio poticanje gospodarske i socijalne kohezije, odnosno povezivanja javnog i privatnog sektora i organizacija civilnog društva radi ostvarenja bolje profesionalne integracije u redovnu radnu sredinu osoba s posebnim potrebama kao jedne od najranjivijih skupina hrvatskog tržišta rada.

Pravo na rad je jedno od temeljnih ljudskih prava što se ističe u brojnim međunarodnim dokumentima o pravima čovjeka, kao i u Ustavu RH. Nezaposlenost osoba s teškoćama nekoliko je puta veća od prosječne nezaposlenosti u društvu što je često rezultat predrasuda i diskriminacije. Kroz projekt je korisnicima pružana individualna prilagođena podrške u aktivnostima traženja posla, te su educirani radni asistentu koji pružaju podršku osobama s invaliditetom prilikom pripreme njihovog zapošljavanja i tokom samog zapošljavanja